455 - 0831 Achi ken, Nagoya shi Minatoku, Jyuuichiya, ichyoume, 11 Banchi, Japan.

Tel: (+81) 52 - 381 - 6001

Fax: (+81) 52 - 381 - 8229

Online Support

Hotline: 0908 38 2465
Call
 

Online: 268

Total: 268

Vỏ máy CNC

ISV160001

 

Giá tham khảo: 0 VNĐ
(Vui lòng liên hệ)


 

VỎ MÁY CNC

 

 ISV160001

                                                                                              - NVL: Aluminium

                                                                                              - Xử lý bề mặt: Black Anod